CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website UNIKS bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ,… của thành viên. Đây là các thông tin để chúng tôi gửi thông báo, gửi quà (nếu có), thực hiện giao dịch,…
 • Đối với thành viên là khách hàng, trong quá trình thanh toán đơn hàng, UNIKS chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng. Các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
 • UNIKS cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các trang và dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Website UNIKS sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và UNIKS.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website UNIKS.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu do thành viên cung cấp sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của UNIKS.

Phương tiện và công cụ để thành viên tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu UNIKS thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website UNIKS. Khi tiếp nhận những phản hồi này, UNIKS sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên website UNIKS được UNIKS cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

UNIKS cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, UNIKS sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của UNIKS.
 • Các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, cần cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý UNIKS không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Bạn có thể quản lý và xóa cookie tại trình duyệt và phần cài đặt của thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, vui lòng truy cập phần trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.